Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8352 – KKR / KSL / Apple Leisure Group) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE. )