2002 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas.