2001 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimas, patvirtinantis Komisijos sudarytą Susitarimą dėl bendradarbiavimo tarp Europos atominės energijos bendrijos, kuriai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, ir Jungtinių Amerikos Valstijų Energijos departamento branduolių sintezės energijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos srityje