AKTAS dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų - IX priedas: Stojimo akto 24 straipsnyje nurodytas sąrašas: Lietuva - 5. Žemės ūkis - B. Veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktai - II. Fitosanitarijos teisės aktai