Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. IX-1130 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo"