Klausimas raštu E-1383/07 pateikė Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Lyčių požiūriu lygiateisė ES struktūrinių fondų lėšų skyrimo praktika