Kohtuasi T-71/21: 2. veebruaril 2021 esitatud hagi – QB versus komisjon