2003 m. gegužės 19 d. Tarybos Sprendimas dėl principų, prioritetų, pereinamojo laikotarpio uždavinių ir sąlygų Stojimo partnerystės su Rumunija programoje