2003 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1660/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/96 priede nurodyto pavadinimo specifikacijas (Ossau-Iraty)