ETA:n sekakomitean päätös N:o 138/2003, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta