2002 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis konkrečius reikalavimus žuvininkystės produktų importui iš Šveicarijos (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 4097)tekstas svarbus EEE