Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitleva Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise kokkuleppe lisade muutmist