2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indeksoTekstas svarbus EEE.