2003 m. sausio 17 d. Komisijos Sprendimas nustatantis tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 4807)Tekstas svarbus EEE.