Vischim prieš Komisiją 2006 m. spalio 13 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis. # Vischim Srl prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Laikinosios apsaugos priemonės - Prašymas sustabdyti taikymą -Direktyva 91/414/EEB - Naujas prašymas - Nauji faktai - Skuba - Nebuvimas. # Byla T-420/05 R II. TITJUR