2003 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.