2001 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimas nustatantis specialius reikalavimus, reglamentuojančius Ugandos kilmės žuvininkystės produktų importą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2524)tekstas svarbus EEE.