2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2383/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2366/98, nustatantį išsamias pagalbos sistemos alyvuogių aliejaus gamybai taikymo taisykles nuo 1998–1999 iki 2003–2004 prekybos metų