2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1615/2000 nukrypstantis nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produkto kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Nepalo situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją