2001 m. birželio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/680/EB, patvirtinantį nenumatytų atvejų planus paukščių gripui ir Niukaslio ligai kontroliuoti (pranešta dokumentu C(2001) 1685)tekstas svarbus EEE