Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“