Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 563/82 1982 m. kovo 10 d. nustatantis išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1208/81 taikymo taisykles, nustatant suaugusių galvijų rinkos kainas, remiantis Bendrijos skerdenų klasifikavimo skale