Generalinio advokato Geelhoed išvada, pateikta 2001 m. liepos 12 d.