1985 m. rugsėjo 11 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 2561/85 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2670/81, nustatantį išsamias įgyvendinimo taisykles dėl virškvotinės cukraus produkcijos