2003 m. birželio 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 78/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bnandymai ir sertifikavimas)