Asmenų su proto negalia ir psichinės sveikatos sutrikimų turinčių asmenų veiksnumas