2001 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2001, nustatantis 2000 m. gruodžio 31 d. ir 2001 m. sausio 1 d. taikytiną maksimalų kompensacinės pagalbos išmokos, mokėtinos dėl svaro sterlingų valiutos keitimo kurso, dydį