Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 563 ,,Dėl kraujo ir jo komponentų ruošimo rekomendacijų patvirtinimo“