Verordening (EEG) nr. 2184/92 van de Commissie van 30 juli 1992 tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode van 20 tot en met 24 juli 1992 voor Spanje in de Gemeenschap van de Tien aangevraagde ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten