TITJUR 2001 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas. # Baudžiamoji byla prieš André Mazzoleni ir Inter Surveillance Assistance SARL, kuriam kyla civilinė atsakomybė, dalyvaujant Eric Guillaume ir kt.. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal correctionnel d'Arlon - Belgija. # Laisvė teikti paslaugas - Direktyva 96/71/EB. # Byla C-165/98. Mazzoleni ir ISA