Întrebare scrisă P-2761/09 adresată de Ivo Belet (PPE-DE) Comisiei. Rolul tinerilor în politicile Uniunii Europene