Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1205 van de Commissie van 27 augustus 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 5723) (Voor de EER relevante tekst.)