Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1205 оd 27. kolovoza 2018. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 5723) (Tekst značajan za EGP.)