Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1205 ze dne 27. srpna 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 5723) (Text s významem pro EHP.)