2000 m. birželio 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 50/2000, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)