2000 m. balandžio 25 d. Komisijos Direktyva 2000/21/EB dėl Tarybos direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 1 dalies penktojoje įtraukoje nurodyto Bendrijos teisės aktų sąrašotekstas svarbus EEE.