2002 m. balandžio 19 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 27/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)