2002 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 896/2001, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 404/93 taikymo detalias taisykles dėl bananų importavimo į Bendriją tvarkos