2003 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.