Generalinio advokato Geelhoed išvada, pateikta 2003 m. rugsėjo 25 d.