2001 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1694/2001 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje