Uredba Komisije (ES) št. 1887/2000 z dne 6. septembra 2000 o začasnem dovoljenju za nov dodatek v krmiBesedilo velja za EGP