Komisijas Regula (EK) Nr. 1887/2000 (2000. gada 6. septembris) par pagaidu atļauju izmantot barībā jaunas piedevasDokuments attiecas uz EEZ