Asia C-190/18: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 30.5.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juge de paix du premier canton de Schaerbeek – Belgia) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) v. Gherasim Sorin Rusu (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla — Riittävien täsmennysten puuttuminen pääasian oikeusriitaan liittyvistä tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista sekä syistä, joiden vuoksi ennakkoratkaisukysymyksiin annettava vastaus on tarpeen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)