2001 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimas nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant indų plovimo mašinoms Bendrijos ekologinius ženklus (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2600)tekstas svarbus EEE.