2002 balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/666/EB ir Sprendimą 2000/106/EB dėl valstybių narių patvirtintų karantino patalpų arba paukščių importavimo centrų sąrašų pavyzdžio nustatymo (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 1402)tekstas svarbus EEE