Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3444/90 1990 m. lapkričio 27 d. nustatantis išsamias pagalbos teikimo privačiam kiaulienos saugojimui taisykles