Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2021 2021/C 114/34