Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/1774 (2020. gada 24. novembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības KDAP padomdevējas misijas Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUAM RCA/1/2020)