2001 m. birželio 25 d. Komisijos direktyva 2001/47/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, kad būtų įrašyta veiklioji medžiaga Paecilomyces fumosoroseus (Apopka padermė 97, PFR 97 arba CG 170, ATCC20874)